Support
Oplossingsconsultant

Hebt u vragen? Wij gaan graag samen met u op zoek naar de juiste oplossing. Selecteer een van de volgende opties.:

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

Bij K&K Swiss AG, Via Sant’ Abbondio 59, CH-6577 Ranzo (hierna: “wij” of “ons”) staat uw privacy van groot belang. De bescherming van gegevens die u ons ter beschikking stelt en de veilige en vertrouwelijke behandeling ervan hebben topprioriteit bij ons. Hier willen we uitleggen in hoeverre en waarvoor persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt in het kader van ons online aanbod en hoe we de bescherming van uw gegevens op onze website realiseren.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Ze omvatten informatie zoals uw exacte naam, adres, telefoonnummer en uw geboortedatum. Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof moet er vanuit worden gegaan dat ook het IP-adres dient te worden aangemerkt als een persoonsgegeven. Het gaat hierbij om een reeks getallen die u wordt toegekend door uw provider en doorgaans automatisch wisselt (dynamisch). Dit IP-adres is nodig om apparatuur die met internet werkt adresseerbaar en bereikbaar te maken. 
 
Gegevens zijn niet persoonlijk wanneer personen er niet door achterhaald kunnen worden. Via het aantal bezoekers van onze website of daarmee vergelijkbare collectieve gegevens kunnen geen individuele bezoekers worden geïdentificeerd. 
 
Behalve in de gevallen beschreven in de onderstaande bepalingen geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke plicht na te komen. 
 
De omvang en aard van de registratie en het gebruik van uw persoonsgegevens hangen er vanaf of u onze website uitsluitend bezoekt om informatie te vinden of gebruikmaakt van hetgeen wij aanbieden.


2. Registratie van gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, stuurt uw browser automatisch verschillende gegevens door die nodig zijn om uw bezoek mogelijk te maken. Deze gegevens bevatten informatie over het door u gebruikte besturingssysteem, de browser die u gebruikt, welke content u opvraagt, het tijdstip waarop u onze website opent, welke website u net daarvoor bezocht (zog. “referrer”) en de omvang van de aan u verzonden gegevens. Deze gegevens worden door onze webservers opgeslagen in zog. log files (protocolbestanden). Deze gegevens kunnen doorgaans niet gekoppeld worden aan personen. 
 
Als u onze website opent, ontvangen wij ook uw IP-adres, dat wel gebruikt kan worden om uw identiteit te achterhalen.
 
Ook deze gegevens worden voor foutenanalyes en statistische doeleinden opgeslagen in een log file en verwerkt. Er worden geen persoonsgerelateerde gebruikersprofielen aangemaakt. De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden om onze webshop te optimaliseren.

3. Registratie van een klantenaccount, afwikkeling bestellingen

Als u zich aanmeldt bij K&K Swiss AG worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:
 
– voornaam
– achternaam
– e-mailadres
– wachtwoord
 
De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij de aanmelding gebruiken wij voor het aanmaken van een klantenaccount, dat betekent dat we ze opslaan, verwerken en gebruiken en zo nodig doorgeven. Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen zolang u bij ons geregistreerd bent.
 
Voor het afwikkelen van uw bestelling hebben wij ook de volgende gegevens van u nodig:
 
– bedrijf (opt)
– factuur- en bezorgadres (straat, huisnummer, aanvullende adresgegevens (opt), postcode, woonplaats)
– land
– telefoon
 
Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de koopovereenkomst die via ons platform gesloten is tussen u en de verkoper.
 
Uw bestelgegevens geven wij door aan de verkoper met wie u een koopovereenkomst sluit via ons platform. Deze geeft uw gegevens weer door aan externe dienstverleners (bijv. logistiek bedrijf, expeditie) voor de afwikkeling van de overeenkomst. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor het bovengenoemde doel en niet verwerkt buiten de Europese Unie. 
 
Als u een klantenaccount heeft aangemaakt, blijven uw gegevens beschikbaar voor toekomstige aankopen via onze webshop. Uiteraard wordt bij elk bestelproces gevraagd naar de opgeslagen gegevens. 
 
U kunt te allen tijde via e-mail of telefonisch bezwaar maken tegen voortzetting van het gebruik van uw klantgegevens. Onze contactgegevens en meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u bij punt 12.
 
Indien u bezwaar maakt, wordt uw klantenaccount verwijderd mits de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van geplaatste bestellingen.

4. Bestellen als gast

Als u een bestelling plaatst als gast, dus zonder klantenaccount of registratie vooraf, dient u de volgende gegevens in te vullen:
 
– voornaam
– achternaam
– bedrijf (opt)
– factuur- en bezorgadres (straat, huisnummer, aanvullende adresgegevens (opt), postcode, woonplaats)
– land
– e-mailadres
– telefoon
 
Uw voor- en achternaam en factuur- en bezorgadres hebben wij resp. de verkoper nodig voor de afwikkeling van uw bestelling. Het e-mailadres gebruiken we om u een bevestiging van de bestelling te sturen en contact met u op te nemen bij eventuele vragen over uw bestelling. 
 
U kunt ons indien van toepassing de naam en het telefoonnummer verstrekken van het bedrijf dat bestelt. Het bedrijf kan dan worden opgenomen in de adressering of factuur. Het telefoonnummer vergemakkelijkt het contact bij eventuele vragen over uw bestelling. 
 
Voor de afwikkeling van uw bestelling sturen we de genoemde gegevens door aan de verkoper van de door u geselecteerde producten.

5. Afwikkeling van de betaling

Wij registreren en verwerken geen bank- en betaalgegevens. De betaling wordt uitsluitend afgewikkeld via de desbetreffende verkoper of een door hem ingeschakelde aanbieder van betaaldiensten, zoals PayPal.

6. Nieuwsbrief

Behalve over uw aanmelding voor een klantenaccount en de afwikkeling van bestellingen, willen we u per mail via onze nieuwsbrief ook graag op de hoogte houden van interessante nieuwtjes en informatie over onze onderneming en ons assortimenten aan producten en diensten. Dat doen we uiteraard alleen indien u daar expliciet toestemming voor geeft op de daarvoor bedoelde plek.
 
Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief hebben we behalve uw aparte toestemming in het kader van de privacyvoorschriften ook het e-mailadres nodig waar de nieuwsbrief naartoe moet. 
 
Voor toezending van de nieuwsbrief hanteren wij de zog. double opt-inprocedure. Dit houdt in dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen zodra u uw aanmelding via een apart toegestuurde bevestigingsmail met een link bevestigd heeft. Zo willen we verifiëren of u inderdaad degene bent die zich via het e-mailadres heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Deze bevestiging dient binnen 48 uur na ontvangst van de mail bij ons binnen te zijn, anders wordt uw aanmelding automatisch verwijderd uit onze databank.
 
Uw toestemming voor toezending kunt u apart geven bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen via een e-mail aan het onder vermelde e-mailadres of via de “afmeld”-link onderaan de nieuwsbrief. Onze contactgegevens en meer informatie over uw herroepingsrecht vindt u bij punt 9.

7. Cookies

Op onze website gebruiken we zogenaamde “cookies”. Dit zijn bestandjes die op uw PC worden opgeslagen. Met deze cookies kunnen we specifieke informatie over u als gebruiker opslaan die verband houdt met het gebruik van onze website. Deze cookies helpen ons de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de website te registreren en het aanbod zo aantrekkelijk en efficiënt mogelijk voor u vorm te geven.
 
De cookies die wij gebruiken, bestaan uit technisch noodzakelijke en technisch niet noodzakelijke cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor het gebruik van alle functies van onze website. Zonder deze cookies kan het ongestoorde gebruik van de website niet gewaarborgd worden. Technisch niet noodzakelijke cookies gebruiken we bijvoorbeeld om de website gebruikersvriendelijker te maken. Bovendien helpen ze ons bij het analyseren van het gedrag van bezoekers van onze website. 
 
Cookies hebben een bepaalde levensduur, d.w.z. ze blijven een bepaalde tijd op uw computer staan, tenzij u ze verwijdert. De zogenaamde “session cookies” worden direct na het afsluiten van de browser verwijderd. “Permanente cookies” of “persistent cookies” blijven ook na uw bezoek aan onze website op uw computer staan en worden niet automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. De permanente cookies die wij gebruiken worden uiterlijk na 2 jaar automatisch verwijderd.  
 
Het gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies kunt u beletten via de desbetreffende instelling van uw browser. Meer informatie hierover vindt u bij de hulpfunctie van uw browser.


8. Webanalyse en advertenties

Op onze website www.kukko.de wordt gebruikgemaakt van de volgende webanalyse- en advertentiediensten:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. Deze cookies van Google Analytics kunnen zowel tijdelijk als permanent zijn, maar hun maximale levensduur bedraagt in de regel twee jaar. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 
 
Wij hebben Google Analytics op deze website voorzien van de programmacode „anonymizeIp“ om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat ze naar de server van Google in de VS worden verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen waarop wij geen invloed hebben, wordt eerst het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. 
 
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten rond het gebruik van de website en internet voor ons te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
 
U kunt het opslaan van cookies beletten via de desbetreffende instelling van uw browsersoftware (zie ook punt 6). Houd er a.u.b. rekening mee dat u bepaalde functies van onze website wellicht niet meer kunt gebruiken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld. 
 
U kunt de registratie van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor en de verwerking ervan door Google beletten door de browser plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Ook is het mogelijk een opt-out cookie te installeren om registratie door Google Analytics te beletten. Klik daarvoor a.u.b. op de volgende link: Google Analytics uitschakelen.
 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u via http://www.google.com/analytics/terms/de.html of via https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google AdWords

Om potentiële gebruikers en klanten te attenderen op onze website maken we gebruik van het online reclameprogramma Google AdWords van Google Inc. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer wanneer u via een advertentie van Google op onze website bent gekomen. Deze cookies blijven 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u onze website bezoekt en de cookie is nog actief, dan kunnen wij en Google u herkennen als iemand die op de advertentie heeft geklikt en zo naar de website is doorgeleid. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u de installatie van deze cookies beletten via de desbetreffende instelling van uw browser-software (uitschakeloptie). U wordt dan ook niet verwerkt in de statistieken voor conversion tracking. Meer informatie en de verklaring van Google over de bescherming persoonsgegevens vindt u via: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Algolia Search

Omvang van de gegevensverwerking
Op onze website maken wij gebruik van de zoekmachinedienst van Algolia Inc. (“Algolia”) voor het doorzoeken en indexeren van de content. Bij het gebruik van Algolia worden uw IP-adres en uw zoekopdracht verzonden naar een server van Algolia en daar gedurende 90 dagen opgeslagen voor statistische doeleinden. Lees de gebruiksvoorwaarden (https://www.algolia.com/policies/terms) van Algolia en de privacyverklaring(https://www.algolia.com/policies/privacy) van Algolia.

Algolia geeft de opgeslagen gegevens niet door aan derden, maar verwerkt ze uitsluitend intern voor statistische analyses en het monitoren van de diensten.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f, AVG.

Doel van de verwerking
Algolia wordt gebruikt om te zorgen dat de content op onze website makkelijker gevonden kan worden en om de gebruikersvriendelijkheid te waarborgen. Hier ligt dan ook ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f, AVG.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
De gegevens worden gedurende een termijn van 90 dagen opgeslagen op de server van Algolia.

9. Sociale media

Op K&K Swiss AG staan links naar onze pagina’s op sociale media. De desbetreffende symbolen op onze websites zijn hyperlinks. Dat betekent dat wanneer u er op klikt u wordt doorgeleid naar het desbetreffende netwerk. Uw gegevens worden echter niet gedeeld. 

10. Recht op informatie en bezwaar

U heeft ten aanzien van de door ons geregistreerde persoonsgegevens te allen tijde recht op informatie of en welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, wat het doel ervan is, waar deze gegevens vandaan komen en of en zo ja aan wie ze zijn doorgegeven. 
 
Wij doen ons best om de door ons opgeslagen persoonsgegevens inhoudelijk zo correct en actueel mogelijk te houden. Indien blijkt dat wij desondanks onjuiste gegevens over u hebben opgeslagen, kunt u ons verzoeken deze te rectificeren. 
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen uw gegevens in plaats van gerectificeerd of verwijderd ook geblokkeerd worden, indien niet vastgesteld kan worden of de gegevens correct zijn of wanneer verwijdering bijv. vanwege wettelijke bewaartermijnen niet is toegestaan.
 
Indien opslag van uw gegevens ontoelaatbaar blijkt of uw gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde taken, zullen wij uw gegevens verwijderen.
 
In bepaalde gevallen kunt u ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens wanneer deze rechtmatig plaatsvindt. Dit is mogelijk indien u vanwege een bijzondere persoonlijke situatie belang heeft bij het achterwege blijven van de verwerking en dit belang als zwaarder dient te worden aangemerkt dan het onze bij de verwerking van gegevens.
 
Neem via de onderstaande adressen contact met ons op indien u een dergelijk verzoek heeft.

11. Contactformulier

U kunt met behulp van het contactformulier op onze website rechtstreeks contact met ons op nemen. Voor het gebruik van het formulier dient u persoonsgegevens (naam en e-mailadres) aan ons door te geven. Uw e-mailadres is nodig om na de behandeling van uw verzoek contact met u te kunnen opnemen. Uw naam gebruiken we om uw verzoek te kunnen archiveren en u persoonlijk te kunnen aanspreken in ons antwoord. Meer persoonsgegevens hebben wij niet nodig. U kunt ook uw telefoonnummer vermelden, zodat we u ook telefonisch kunnen we bereiken. 
 
Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de behandeling van uw verzoek en voor het opnemen van contact en de daarmee verband houdende technische processen. Uw gegevens worden indien u dat wenst na afronding verwijderd, mits dit niet in strijd is met de wettelijk voorgeschreven bewaarplicht. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.


12. Meer informatie en contact

Wij vinden het van groot belang dat u ons vertrouwt. Daarom beantwoorden wij graag uw vragen over de bescherming van persoonsgegevens op onze website. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen op een van de volgende manieren:

Contactpersoon:
Michael Kleinbongartz
 
Adres:
K&K Swiss AG
Via Sant’ Abbondio 59
CH-6577 Ranzo