Wsparcie
Konsultant ds. rozwiązań

Masz jakieś pytania? Pomożemy udzielić Ci odpowiedzi na Twoje zapytania i z przyjemnością znajdziemy razem z Tobą odpowiednie rozwiązanie. Wybierz jedną z następujących opcji:

Polityka prywatności

Dla K&K Swiss AG, Via Sant’ Abbondio 59, CH-6577 Ranzo (zwanej dalej: „my”) ważna jest twoja prywatność. Ochrona danych, które nam udostępniasz, a także ich bezpieczeństwo i poufność przetwarzania to nasze najważniejsze zasady. W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić, w jakim zakresie i do jakich celów dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w kontekście korzystania z naszej oferty internetowej oraz w jaki sposób realizujemy ochronę twoich danych na naszej stronie internetowej.

1) Dane osobowe

Dane osobowe są szczegółowymi danymi dotyczącymi sytuacji osobistych lub faktycznych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to informacje takie jak prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można przyjąć, że adres IP również kwalifikuje się jako dane osobowe. Jest to ciąg cyfr, które dostawca usług zazwyczaj przydziela automatycznie i naprzemiennie (dynamicznie). Adres IP jest niezbędny do tego, aby urządzenie z dostępem do Internetu mogło być adresowalne i tym samym wykorzystywane w Internecie. 
 
Dane nie są danymi osobowymi, jeśli osoba nie może być za ich pośrednictwem zidentyfikowana. Na przykład liczba odwiedzających naszą stronę internetową lub porównywalne podsumowanie informacji nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych odwiedzających. 
 
Poza poniższymi przepisami, twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. 
 
Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą stronę internetową wyłącznie w celu uzyskania informacji, czy też w celu skorzystania z oferowanych przez nas usług.


2) Gromadzenie danych dotyczących użytkowania

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoja przeglądarka automatycznie przesyła różne dane, które są niezbędne do umożliwienia ci odwiedzenia naszej strony internetowej. Dane te zawierają informacje o używanym przez ciebie systemie operacyjnym, przeglądarce, z której korzystasz, wyświetlanej treści, czasie wejścia na naszą stronę internetową, wcześniej odwiedzonej stronie internetowej (tzw. „strona odsyłająca”) oraz ilości przekazanych tobie danych. Dane te są przechowywane przez nasz serwer internetowy w tzw. log files (plikach dziennika). Co do zasady, nie jest możliwe ustanowienie odniesienia do osób poprzez te dane. 
 
Po wejściu na naszą stronę internetową otrzymujemy również adres IP, który może zostać wykorzystany do identyfikacji użytkownika.
 
Przekazane nam dane są również przechowywane i przetwarzane w pliku dziennika do celów analizy błędów i celów statystycznych. Osobiste profile użytkowników nie są tworzone. Powyższe dane są analizowane wyłącznie do celów statystycznych w celu optymalizacji naszego sklepu internetowego.

3. Rejestracja konta klienta, realizacja zamówień

Podczas rejestracji w K&K Swiss AG gromadzone są następujące dane osobowe:
 
– imię
– nazwisko
– adres e-mail
– hasło
 
Podane przez ciebie dane osobowe w ramach procesu rejestracji zostaną wykorzystane przez nas do założenia konta klienta, tj. zebrane, przetworzone i wykorzystane lub przekazane dalej. Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, w którym jesteś u nas zarejestrowany.
 
W celu realizacji zamówienia konieczne jest również podanie następujących danych:
 
– firma (opcjonalnie)
– Adres rozliczeniowy i adres dostawy (ulica, numer domu, dodatek do adresu (opcjonalnie), kod pocztowy, miasto)
– kraj
– telefon
 
Dane te są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży zawartej między tobą a sprzedającym na naszej platformie.
 
Przekazujemy twoje dane dotyczące zamówienia sprzedawcy, z którym zawierasz umowę sprzedaży na naszej platformie. Przekaże on twoje dane zewnętrznym usługodawcom (np. firmom logistycznym, spedytorom) w celu realizacji umowy. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w wyżej wymienionym celu i nie będą przetwarzane poza Unią Europejską. 
 
Jeśli utworzyłeś konto klienta, twoje dane będą dostępne dla przyszłych zakupów w naszym sklepie internetowym. Oczywiście, każdemu procesowi zamawiania towarzyszy zapytanie o przechowywanie danych. 
 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu danych klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie. Nasze dane kontaktowe oraz dalsze informacje na temat prawa do sprzeciwu znajdziesz w sekcji 12 poniżej.
 
W przypadku sprzeciwu, twoje konto klienta zostanie usunięte, chyba że dane są niezbędne do realizacji złożonych zamówień.

4. Składanie zamówienia jako gość

Jeśli złożysz zamówienie jako gość, tzn. bez użycia konta użytkownika i bez uprzedniej rejestracji, musisz wprowadzić następujące dane:
 
– imię
– nazwisko
– firma (opcjonalnie)
– Adres rozliczeniowy i adres dostawy (ulica, numer domu, dodatek do adresu (opcjonalnie), kod pocztowy, miasto)
– kraj
– adres e-mail
– telefon
 
My lub sprzedawca potrzebujemy twojego imienia i nazwiska, jak adresu rozliczeniowego i adresu dostawy w celu realizacji zamówienia. Adres e-mail jest nam potrzebny, aby wysłać potwierdzenie zamówienia i umożliwić nam skontaktowanie się z tobą w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących twojego zamówienia. 
 
Możesz również dobrowolnie podać nam nazwę firmy zamawiającej – jeśli dotyczy – oraz numer telefonu. Firma może być wykorzystywana jako dodatek do adresu lub do celów faktury, podczas gdy podanie numeru telefonu ułatwia kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia. 
 
W celu realizacji twojego zamówienia, przekazujemy powyższe dane do sprzedawcy wybranego przez ciebie produktu.

5. Realizacja płatności

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy twoich danych bankowych i płatniczych. Przetwarzanie płatności odbywa się wyłącznie za pośrednictwem danego sprzedawcy lub zleconego przez niego usługodawcy, jak np. „Paypal”.

6. Newsletter

Oprócz rejestracji konta klienta i realizacji zamówień, chcielibyśmy przesłać ci, w oparciu o twoje dane – i oczywiście tylko wtedy, gdy w odrębnym miejscu wyrazisz na to wyraźną zgodę – interesujące wiadomości i informacje na temat naszej firmy oraz naszego asortymentu towarów i usług w formie naszego newslettera.
 
Aby zapisać się na nasz newsletter, potrzebujemy twojej odrębnej zgody w zakresie ochrony danych osobowych oraz adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. 
 
W celu wysyłania newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę podwójnej weryfikacji, tzn. newsletter będzie wysłany tylko wtedy, gdy wcześniej potwierdzisz swoją rejestrację za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem, wysłanej w tym celu za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail. Ma to na celu zapewnienie, że tylko ty możesz zapisać się do newslettera jako właściciel podanego adresu e-mail. Należy to potwierdzić w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem, w przeciwnym razie twoja subskrypcja newslettera zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych.
 
Możesz wyrazić swoją zgodę na otrzymywanie newslettera osobno podczas rejestracji. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość i w ten sposób anulować subskrypcję. W celu anulowania subskrypcji można wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na poniższy adres e-mail lub skorzystać z linku „rezygnacja z subskrypcji\” na końcu newslettera. Nasze dane kontaktowe oraz dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia znajdują się w punkcie 9 poniżej.

7. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane „pliki cookie”. Są to małe pliki, które są przechowywane na twoim komputerze. Umożliwiają nam one przechowywanie określonych informacji dotyczących użytkownika, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Te pliki cookie pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz sprawić, by nasze oferty były przedstawione ci w możliwie najwygodniejszy i efektywny sposób.
 
Stosowane przez nas pliki cookie można rozróżnić jako technicznie niezbędne i technicznie zbędne pliki cookie. Technicznie niezbędne są te pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Bez nich nie można zagwarantować bezbłędnego korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne, to na przykład te, które pozwalają nam uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Ponadto, te pliki cookie pomagają nam analizować zachowanie użytkowników w odniesieniu do naszej strony internetowej. 
 
Pliki cookie mają określoną żywotność, tj. są przechowywane na komputerze użytkownika przez pewien czas, chyba że użytkownik je usunie. Tak zwane „pliki cookie sesji” są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy tak zwane „stałe lub trwałe pliki cookie” są przechowywane na komputerze użytkownika nawet po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Jednakże używane przez nas „trwałe pliki cookie” zostają automatycznie usunięte najpóźniej po 2 latach. 
 
Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, dokonując odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z opcją pomocy używanej przez ciebie przeglądarki.


8. Analityka internetowa i programy reklamowe

Na naszej stronie internetowej www.kukko.de wykorzystywane są następujące usługi analizy stron internetowych i reklamowe:

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy sposobu, w jaki korzystasz z witryny internetowej. Te pliki cookie używane przez Google Analytics mogą być zarówno tymczasowymi, jak i trwałymi plikami cookie, których maksymalna żywotność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje generowane przez te pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 
 
Na tej stronie internetowej dodaliśmy do Google Analytics kod programu „anonimizeIp” w celu zagwarantowania anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP). Anonimizacja IP oznacza, że twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go na serwer Google w Stanach Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. 
 
Firma Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez ciebie z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki (patrz sekcja 6). Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączysz obsługę plików cookie. 
 
Można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ponadto możliwe jest uniemożliwienie pobierania danych przez Google Analytics poprzez ustawienie pliku cookie rezygnacji. Prosimy w tym celu kliknąć na poniższy link: Deaktywacja Google Analytics.
 
Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Adwords

Aby zwrócić uwagę potencjalnych użytkowników i klientów na naszą stronę internetową, korzystamy z internetowego programu reklamowego Google AdWords firmy Google Inc. Jeśli dotarłeś na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, Google Adwords umieszcza plik cookie na twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, my i Google możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Algolia Search

Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi wyszukiwania firmy Algolia Inc. („Algolia”) do wyszukiwania i indeksowania treści. W ramach korzystania z usługi Algolia Twój adres IP i Twoje polecenie wyszukiwania są przenoszone na serwer firmy Algolia i przechowywane tam przez 90 dni w celach statystycznych. Proszę zapoznać się z warunkami użytkowania (https://www.algolia.com/policies/terms) firmy Algolia oraz wytycznymi firmy Algolia w zakresie ochrony danych (https://www.algolia.com/policies/privacy) .

Algolia nie przekazuje pozyskanych danych podmiotom trzecim, lecz przetwarza je wyłącznie wewnętrznie na potrzeby analizy statystycznej i monitorowania swoich usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Cel przetwarzania danych
Korzystanie z usługi Algolia ma na celu ułatwienie znalezienia informacji zawartych na naszej stronie internetowej a tym samym uczynienie jej bardziej przyjazną dla użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane są przechowywane na serwerze firmy Algolia przez 90 dni.

9. Media społecznościowe

Na K&K Swiss AG umieściliśmy link do naszych stron w mediach społecznościowych. Symbole osadzone na naszej stronie są zaprojektowane jako tzw. hiperłącza. Oznacza to, że po kliknięciu na symbol, zostaniesz przekierowany tylko do naszej strony w określonej sieci. Przeniesienie danych jednak nie ma tu miejsca. 

10) Prawo do informacji i prawo do sprzeciwu

W odniesieniu do danych osobowych, które gromadzimy na twój temat, masz prawo w każdej chwili zostać poinformowany o tym, czy i jakie dane o tobie przechowujemy, jaki jest cel tego przechowywania, skąd te dane pochodzą oraz czy i komu są one przekazywane. 
 
Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przechowujemy, były dokładne i, w razie potrzeby, aktualne. Jeśli mimo to zapisaliśmy nieprawidłowe dane dotyczące twojej osoby, możesz zażądać od nas ich poprawienia. 
 
W wyjątkowych przypadkach twoje dane mogą zostać zablokowane zamiast poprawione lub usunięte, jeżeli nie można stwierdzić poprawności ani niepoprawności danych lub jeżeli usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania danych.
 
Jeżeli przechowywanie twoich danych jest niedopuszczalne lub nie są one już potrzebne do wykonania określonego zadania, usuniemy je.
 
W poszczególnych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, nawet jeśli przetwarzanie jest zgodne z prawem. Jest to możliwe, jeżeli ze względu na szczególną sytuację osobistą jesteś zainteresowany nieprzetwarzaniem danych, a zainteresowanie to jest większe niż nasze zainteresowanie przetwarzaniem danych.
 
Jeśli masz w tej kwestii jakieś pytania, prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych kontaktowych.

11. Formularz kontaktowy

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą formularza kontaktowego. Jeśli chcesz skorzystać z tego formularza kontaktowego, konieczne jest podanie nam danych osobowych – swojego imienia i adresu e-mail. Twój adres e-mail jest wymagany w celu skontaktowania się z tobą po przetworzeniu twojego zapytania. Imienia i nazwiska używamy, aby móc przypisać twoją prośbę i zwrócić się do ciebie osobiście. Nie ma konieczności podawania dalszych danych osobowych. Istnieje również możliwość podania numeru telefonu, abyśmy mogli w sprawie zapytania skontaktować się z tobą telefonicznie. 
 
Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia twojego wniosku lub nawiązania kontaktu i związanych z nim procedur technicznych. Jeśli sobie tego życzysz i jeśli nie zaistniał prawny obowiązek przechowywania danych w celu zapobieżenia ich usunięciu, po zakończeniu przetwarzania twojego wniosku twoje dane zostaną usunięte. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim.


12. Dalsze informacje i kontakt

Ważne jest dla nas twoje zaufanie. Dlatego chętnie odpowiemy na twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych na naszej stronie internetowej. W tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem następujących opcji kontaktowych.

Osoba do kontaktu:
Michael Kleinbongartz
 
Adres:
K&K Swiss AG
Via Sant’ Abbondio 59
CH-6577 Ranzo