Service
Løsningskonsulent

Har du nogen spørgsmål? Vi hjælper dig med dine forespørgsler og er glade for at finde den rigtige løsning sammen med dig. Vælg en af følgende muligheder:

Erklæring om databeskyttelse

K&K Swiss AG, Via Sant’ Abbondio 59, CH-6577 Ranzo (i det følgende benævnt: \”vi\” eller \”os\”) lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv. Hos os har det højeste prioritet at beskytte de oplysninger, som du videregiver til os, samt at sikre dem og behandle dem fortroligt. Vi ønsker med denne erklæring at forklare, i hvilket omfang og til hvilket formål vi indsamler og anvender personlige oplysninger i forbindelse med brug af vores online-tilbud, samt hvordan vi beskytter dine data på vores hjemmeside.

1. Personlige oplysninger

Personlige oplysninger er detaljer om personlige eller materielle forhold, der kan knyttes til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Disse omfatter blandt andet oplysninger som f.eks. en persons rigtige navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis skal en IP-adresse betragtes som personoplysninger. Det drejer sig om en talsekvens, der normalt skifter (dynamisk) regelmæssigt, og som automatisk tildeles af din internetudbyder. Denne IP-adresse er nødvendig for at gøre en enhed med internetforbindelse adresserbar og dermed anvendelig på internettet.
 
Data betragtes ikke som personlige oplysninger, hvis det ikke er muligt at identificere en person herved. Således er det for eksempel ikke muligt at drage nogen konklusioner om de enkelte brugere ud fra antallet af besøg på vores hjemmeside eller sammenlignelige, sammenfattede oplysninger.
 
Med undtagelse af de nedenstående bestemmelser videregiver vi ikke dine personlige oplysninger til tredjemand, med mindre dette er nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav.
 
I hvilket omfang og på hvilken måde dine personlige oplysninger indsamles og anvendes af os, afhænger af, om du kun besøger vores hjemmeside for at hente oplysninger eller gør brug af de tjenester, som vi tilbyder.


2. Indsamling af brugerdata

Når du besøger vores hjemmeside, sender din browser automatisk forskellige data, der er nødvendige for at muliggøre besøget på vores hjemmeside. Disse data indeholder oplysninger om det operativsystem, du benytter, den browser, du bruger, det indhold, du henter, tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside, den side, du kom fra (såkaldt \”Referrer\”) og den datamængde, som du har fået overført. Disse oplysninger gemmes af vores webserver i såkaldte logfiler (protokolfiler). Det er som regel ikke muligt at identificere en person på grundlag af disse oplysninger.
 
Når du besøger vores hjemmeside, angives desuden din IP-adresse, og den giver mulighed for at fastslå din identitet.
 
De oplysninger, som vi modtager, gemmes og anvendes til fejlanalyser og statistiske formål i logfilen. Der oprettes ikke nogen personlige brugerprofiler. De ovennævnte oplysninger analyseres kun til statistiske formål for at optimere vores netbutik.

3. Oprettelse af en kundekonto, afvikling af bestillinger

Når du registrerer dig hos K&K Swiss AG, indsamles følgende personlige oplysninger:
 
– Fornavn
– Efternavn
– E-mailadresse
– Adgangskode
 
De personlige oplysninger, som du opgiver i forbindelse med registreringen, anvender vi til at oprette en kundekonto, dvs. de bliver indsamlet, behandlet og anvendt og/eller videregivet. De personlige oplysninger gemmes kun i det tidsrum, hvor du er registreret hos os.
 
Ved afgivelse af bestillinger er det dog nødvendigt, at du også opgiver følgende oplysninger:
 
– Firma (evt.)
– Fakturerings- og leveringsadresse (gade/vej, husnummer, yderligere adresseoplysninger (evt.), postnummer, by)
–Land
–Telefon
 
Disse data er kun nødvendige for at opfylde den købsaftale, som du har indgået med sælgeren på vores platform.
 
Vi videregiver dine bestillingsoplysninger til den sælger, som du har indgået en købsaftale med på vores platform. Sælgeren videregiver dine oplysninger til eksterne tjenesteudbydere (f.eks. logistik- eller fragtfirmaer) med henblik på at opfylde de kontraktlige forpligtelser. Dine data videregives kun til de ovennævnte formål og behandles ikke udenfor Den Europæiske Union.
 
Når du har oprettet en kundekonto, er dine oplysninger parate til at blive brugt til fremtidige bestillinger i vores netbutik. Ved hver bestilling vil du selvfølgelig blive bedt om at bekræfte de gemte oplysninger.
 
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til anvendelsen af kundeoplysninger pr. e-mail, skriftligt eller pr. telefon. Du finder vores kontaktoplysninger og yderligere informationer om din ret til at tilbagetrække dit samtykke i punkt 12.
 
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, slettes din konto, forudsat at de pågældende oplysninger ikke er strengt nødvendige for at afvikle en afgivet bestilling.

4. Bestilling som gæst

Hvis du afgiver en bestilling som gæst, dvs. uden at benytte en brugerkonto eller uden allerede at være registreret, skal du angive følgende oplysninger:
 
– Fornavn
–Efternavn
–Firma (evt.)
–Fakturerings- og leveringsadresse (gade/vej, husnummer, yderligere adresseoplysninger (evt.), postnummer, by)
–Land
– E-mailadresse
–Telefon
 
Vi og/eller sælgeren har brug for dit for- og efternavn samt en fakturerings- og leveringsadresse for at kunne afvikle din bestilling. E-mailadressen bruger vi kun til at fremsende en bekræftelse af din bestilling samt til at kontakte dig, hvis vi har behov for at stille spørgsmål vedrørende din bestilling.
 
Du kan desuden, hvis du ønsker det og såfremt dette er tilfældet, opgive navnet på det firma, der foretager bestillingen, samt et telefonnummer. Firmaet kan bruges som en tilføjelse til adressen eller til fakturaen, hvorimod det kan forenkle bestillingen at opgive et telefonnummer, hvor der kan tages kontakt i tilfælde af spørgsmål til din bestilling.
 
For at kunne afvikle din bestilling videregiver vi de nævnte oplysninger til sælgeren af det produkt, som du har valgt.

5. Betalingsafvikling

Vi indsamler og behandler ikke dine bank- og betalingsoplysninger. Betalingsafviklingen foregår udelukkende via den pågældende sælger eller en tjenesteudbyder, som denne har valgt, som for eksempel \”Paypal«.

6. Nyhedsbrev

Vi ønsker, udover oprettelsen af en kundekonto og afvikling af bestillinger og vurderet ud fra de oplysninger, du har opgivet, ved lejlighed at sende dig et nyhedsbrev med interessante nyheder og oplysninger om vores virksomhed samt vores udbud af varer og tjenester pr. e-mail. Dette sker selvfølgelig kun, hvis du særskilt giver udtrykkeligt samtykke dertil.
 
For at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, har vi udover dit samtykke i henhold til persondatalovgivningen brug for en e-mailadresse, som vi kan sende nyhedsbrevet til.
 
Ved forsendelsen af nyhedsbrevet anvender vi den såkaldte Double-Opt-In-procedure, dvs. vi sender dig først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding via et link, som vi sender til dig i en særlig e-mail for at bekræfte din tilmelding. På denne måde ønsker vi at sikre, at du kun kan tilmelde dig selv til nyhedsbrevet som indehaver af den opgivne e-mailadresse. Du skal sende bekræftelsen senest 48 timer efter modtagelse af denne e-mail til bekræftelse, da din tilmelding til nyhedsbrevet ellers vil blive slettet automatisk i vores database.
 
Du kan give samtykke til at modtage nyhedsbrevet særskilt ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan tilbagetrække dit samtykke på hvilket som helst tidspunkt og dermed framelde dig nyhedsbrevet. Dette kan du enten gøre ved at sende os en uformel e-mail til den e-mailadresse, der er opført nedenfor, eller ved at framelde dig nyhedsbrevet via linket \”Afmeld\” i slutningen af nyhedsbrevet. Du kan finde vores kontaktoplysninger og yderligere informationer om din ret til at tilbagetrække dit samtykke i punkt 9.

7. Cookies

På vores hjemmeside bruger vi de såkaldte \”cookies\”. Det er små filer, der bliver gemt på din computer. De gør det muligt for os at gemme specifikke oplysninger vedrørende dig, brugeren, der har tilknytning til brugen af vores hjemmeside. Disse cookies hjælper os med at registrere hyppigheden og antallet af besøg på vores hjemmeside samt at udforme vores tilbud til dig på den mest hensigtsmæssige, effektive måde.
 
De cookies, som vi bruger, kan inddeles i nødvendige og ikke nødvendige ud fra et teknisk synspunkt. Teknisk nødvendige cookies er strengt nødvendige for at kunne bruge alle funktioner på vores hjemmeside. Uden disse cookies er det ikke muligt at garantere en problemfri anvendelse af vores hjemmeside. Ikke teknisk nødvendige cookies er for eksempel cookies, der gør det muligt for os at udforme vores hjemmeside på en mere brugervenlig måde. Disse cookies hjælper os desuden med at analysere brugermønstre med henblik på vores hjemmeside.
 
Cookies har en bestemt varighed, dvs. de gemmes på din computer i et vist tidsrum, med mindre du sletter dem. De såkaldte \”session cookies“ slettes direkte, når browseren lukkes, hvorimod de såkaldte \”permanente eller persistent cookies\” bliver ved med at være gemt på din computer efter afslutningen af besøget på vores hjemmeside, og de slettes ikke automatisk, når browseren lukkes. De \”permanente cookies\”, som vi anvender, slettes dog automatisk senest efter 2 år.
 
Du kan forhindre anvendelsen af ikke teknisk nødvendige cookies ved hjælp af en særlig indstilling i browseren. Du kan indhente yderligere oplysninger om dette i hjælpefunktionen i din browser.


8. Webanalyse- og annonceringsprogrammer

På vores hjemmeside www.kukko.de anvendes følgende webanalyse- og annonceringstjenester:

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (\”Google\”). Google Analytics anvender cookies, der gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De cookies, der anvendes af Google Analytics, kan både være midlertidige og persistente cookies, hvis maksimale varighed normalt ikke overstiger to år. Oplysningerne vedrørende din anvendelse af denne hjemmeside, der opnås ved hjælp af disse cookies, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de lagres.
 
Vi har på denne side udvidet Google Analytics med programkoden \”anonymizeIp\” for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresserne (en såkaldt IP-maskering). Takket være denne IP-anonymisering forkortes din IP-adresse af Google i EU-medlemsstaterne eller i andre lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til en Google-server i USA. Kun i undtagelsestilfælde, som vi ikke har nogen indflydelse på, overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den forkortes.
 
Google bruger disse informationer på vores vegne til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at levere yderligere tjenester forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og internet til os. Den IP-adresse, som Google Analytics registrerer fra din browser, sammenføres ikke med andre oplysninger fra Googles side.
 
Du kan forhindre lagringen af cookies ved hjælp af en særlig indstilling i browsersoftwaren (se punkt 6). Vær dog opmærksom på, at enkelte funktioner på vores hjemmeside måske ikke virker, hvis du deaktiverer anvendelsen af cookies.
 
Du kan hindre indsamlingen af oplysninger vedrørende din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse oplysninger ved at hente og installere det tilgængelige browser-plugin på følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Det er desuden muligt at forhindre indsamlingen via Google Analytics ved at sætte en opt-out cookie. For at gøre dette skal du klikke på følgende link: .
 
Du kan indhente yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelserne og databeskyttelse på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Adwords

For at henlede potentielle brugere og kunders opmærksomhed på vores tilstedeværelse på internetet, bruger vi online-annonceprogrammet Google AdWords fra Google Inc. Det betyder, at Google Adwords placerer en cookie på din computer, hvis du har fundet frem til vores hjemmeside via en Google-annonce. Disse cookies har en levetid på 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis du besøger vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at nogen har klikket på annoncen og dermed er blevet ledt videre til vores hjemmeside. Hver AdWords-kunde får tildelt en forskellig kode. Cookiene kan derfor ikke følge op på AdWords-kunderne via hjemmesiderne. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne anvendelse ved at forhindre installationen af cookies med en særlig indstilling i browsersoftwaren (mulighed for deaktivering). Så medtages du ikke i conversion tracking-statistikken. Der findes yderligere informationer, såsom Googles erklæring om databeskyttelse, her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Algolia Search

Omfanget af databehandlingen
På vores hjemmeside benytter vi en søgemaskine-service fra Algolia Inc. („Algolia“) til søgning og indeksering af indholdet. Når Algolia benyttes, bliver din IP-adresse og din søgeanmodning overført til en af Algolias servere, hvor de gemmes i 90 dage til statistiske formål. Bemærk venligst Algolias vilkår for brug (https://www.algolia.com/policies/terms) samt Algolias privatlivspolitik (https://www.algolia.com/policies/privacy).

Algolia overfører ikke de indsamlede oplysninger til en tredjepart, men behandler dem udelukkende med henblik på statistiske evalueringer og overvågning af deres tjenester.

Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6 stk. 1 litra f GDPR.

Formålet med behandlingen
Brugen af Algolia sker med henblik på nemmere at kunne finde de informationer, der er på vores hjemmeside, og hermed for at sikre en bedre brugervenlighed. Deri består også vores legitime interesse i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f GDPR.

Varigheden af opbevaringen af de personlige oplysninger
Dataene gemmes på Algolias server i et tidsrum på 90 dage.

9. Sociale medier

På K&K Swiss AG er der et link til vores sider på de sociale medier. Symbolerne, der er implementeret til dette formål på vores side, er udformet som såkaldte hyperlinks. Dette betyder, at du ved at klikke på et symbol på vores side ledes videre i det tilsvarende netværk. Dine oplysninger overføres derimod ikke. 

10. Ret til indsigt og indsigelse

Hvad angår de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, har du til enhver tid ret til at få indsigt i, om og hvilke data vedrørende din person vi gemmer, hvor disse oplysninger stammer fra, samt hvem disse oplysninger føres videre til.
 
Vi bestræber os på at sikre, at de personlige oplysninger, som vi gemmer, er korrekte og, hvis dette kræves, at de er fuldstændigt opdateret. I tilfælde af, at vi har gemt ukorrekte personlige oplysninger, kan du forlange, at vi berigtiger disse oplysninger.
 
Undtagelsesvist kan der forekomme en spærring af dine oplysninger i stedet for en berigtigelse eller sletning, hvis det ikke er muligt at fastslå, om oplysningerne er korrekte eller ukorrekte, eller hvis sletningen deraf for eksempel strider imod de opbevaringsfrister, som loven stiller krav om.
 
Hvis lagringen af dine oplysninger ikke er tilladt, eller hvis dine data ikke længere er nødvendige for at udføre en bestemt opgave, vil vi slette dine oplysninger.
 
Du har endvidere mulighed for i hvert tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, hvis behandlingen foregår i henhold til lovgivningen. Dette er muligt, hvis du på grund af bestemte personlige forhold har en interesse i, at oplysningerne ikke behandles, og at denne interesse bør prioriteres højere end vores interesse i behandlingen af oplysningerne.
 
Skulle dette være tilfældet, bedes du rette henvendelse til os ved hjælp af de nedenstående kontaktoplysninger.

11. Kontaktformular

Du kan kontakte os direkte via vores hjemmeside ved at benytte kontaktformularen. Hvis du ønsker at bruge denne kontaktformular, er du nødt til at opgive nogle personlige oplysninger: dit navn og din e-mailadresse. Det er nødvendigt, at du opgiver din e-mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig efter behandlingen af din forespørgsel. Vi bruger dit navn til at kunne forbinde din forespørgsel til dig og dermed at kunne tiltale dig personligt i vores svar. Det er ikke nødvendigt at opgive yderligere personlige oplysninger. Du har desuden mulighed for at opgive dit telefonnummer, så vi også kan ringe til dig i forbindelse med din forespørgsel.
 
Disse oplysninger bliver kun gemt og anvendt til behandling af din sag eller til at tage kontakt, samt til de dermed forbundne tekniske procedurer. Dine oplysninger slettes, når din forespørgsel er færdigbehandlet, såfremt du ønsker det, og sletningen ikke strider imod nogen opbevaringspligt, der er fastsat af loven. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand.


12. Yderligere informationer og kontakt

Det er vigtigt for os, at du har tillid til os. Derfor besvarer vi gerne dine spørgsmål vedrørende beskyttelse af persondata på vores hjemmeside. Til dette formål har du følgende muligheder for at kontakte os.

Kontaktperson:
Michael Kleinbongartz
 
Adresse:
K&K Swiss AG
Via Sant’ Abbondio 59
CH-6577 Ranzo