Support
Oplossingsconsultant

Hebt u vragen? Wij gaan graag samen met u op zoek naar de juiste oplossing. Selecteer een van de volgende opties.:

100 jaar ervaring.

Van pionier tot voortrekker met oplossingen

KUKKO werd opgericht in 1919. Met hun kleine serie trek-instrumenten gaven Alfred Kleinbongartz en Emil Kaiser blijk van de pioniersgeest die het familiebedrijf onverminderd kenmerkt.

Het begon allemaal in een werkplaats in Remscheid en inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van de mondiaal opererende marktleider. KUKKO is tegenwoordig niet alleen gespecialiseerd in trekkers, maar overtuigt ook vanwege veel knowhow en een vooruitziende blik zodat alles bij de klanten en partners blijft lopen.

Dankzij de expertise die we in 100 jaar hebben opgebouwd, kunnen we de technieken steeds verder verfijnen en werkprocessen wereldwijd effectiever laten verlopen. Onze klanten profiteren tot op de dag van vandaag van onze ontwikkelingsvoorsprong. 

Afgezien van het onmiskenbare ontwikkel-gen dat in elk KUKKO-product steekt, wijst CEO Michael Kleinbongartz ook op het grote belang van samen succes boeken als team. Ook hebben we altijd de traditie in ere gehouden dat we gewoon het beste willen. Samen zetten we ons in voor het ontwikkelen van oplossingen die het dagelijks werk vergemakkelijken en vanuit technisch oogpunt de norm zetten. We letten op wat er nu mogelijk is en vragen ons meteen af hoe het nog beter kan. Daarbij zijn we steeds doordrongen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en staat duurzaamheid bij ons vanzelfsprekend heel hoog in het vaandel.” 

In het honderdste jaar worden strategie en design onder de loep gelegd en optimaal aangescherpt en geformuleerd in een visie. De ontwikkelaars van oplossingen presenteren zich daarom voortaan met een nieuw bedrijfsmotto: “Pull forward”. Ook de huisstijl ondergaat een upgrade die zich uiteraard ook leent voor de multimedia. De nieuwe website gaat een centrale rol spelen als dialoogplatform voor klanten, bedrijfstakken en zakelijke partners. 
Met de geleidelijke uitbouw van de moderne communicatiemedia wil KUKKO consequent technologieën voor de toekomst ontwikkelen en zijn rol als pionier waarmaken. Want alles moet ook morgen lopen >>pull forward.  

Meer nieuws

Deel deze pagina