Destek
Çözüm danışmanı

Herhangi bir sorunuz mu var? Araştırmalarınızda size yardım edecek ve sizin için doğru çözümü sizinle birlikte bulmaktan mutlu olacağız. Aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:

Çektirme ABC’si

Dıştan çektirme

Dıştan çektirmenin özellikle sık görülen bir uygulaması. Bu işlemde çekilecek parça, örneğin bir dişli, bir kayış kasnağı ya da bir bilyeli rulman dışarıdan kavranır. Milin çekilmesiyle çekilecek parça şafttan ayrılır.


Standart dıştan çektirme.


Çektirme çenelerin döndürülmesiyle içten çektirme olarak kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çektirmenin içten çektirme olarak kullanılması sırasında ortada baskı milinin dayanacağı sabit bir nokta gerektiğidir.

Aksesuar: Uzatmalar

\"\"

KUKO 20 ve 30 serisi için (1 ila 20 ebatlarıyla uyumlu) modüler uzatmalar sunar. Uzatmalar birbirleriyle birleştirilebilir ve böylelikle gerekli kavrama derinliğine ulaşılabilir.

Aksesuar: Kelepçe

\"\"

İlave kelepçe kullanarak dıştan çektirme. Bu kelepçe çekilecek parçayı çeneye sıkıca bastırır ve çekme işlemi sırasında dengeli desteklemeye katkıda bulunur.

Aksesuar: Gresli hidrolik mil

Hidrolik mil 7-20 tonluk işlerde kontrollü ve güvenli bir çalışmaya imkan verir. Mekanik bir milin imkanlarına kıyasla, bu yöntem çektirmenin toplam performans potansiyelinden daha fazla yararlanır. Mekanik milin hidrolik mille değiştirilmesinin sonucunda, uygulanması gerekecek güç de önemli ölçüde azalır.

3 ve daha yukarı boyutta KUKKO çektirmeleriyle kullanılmak için. Gresli hidrolik miller çok sıkı parçaların çekilmesinde basıncı önemli ölçüde yükseltmek için yararlı bir yardımcı ekipmandır. Hidrolik presler mille şaft arasına, mekanik mille yerleştirilir. Çektirmenin dönüştürülmesi gerekmez!

Dıştan çektirme için tavsiyeler

\"\"

Aksiyal şaftlarda çektirme merkeze yerleştirilmelidir. Şaft aksiyal değilse, paralel çalışan çenelerle asimetrik çekim de yapılabilir.


\"\"

Çenelerin kayar parçalarının kiriş üzerine mutlaka bütünüyle ve sağlam tespit edilmesi gereklidir.


\"\"

Çekilecek parçaların birden fazla olması durumunda, her zaman adım adım ilerlemek gerekir. Asla aynı anda birden fazla parça çekmeyin.

Çekilecek parçanın çevresinde yeterli boş alan bulunması durumunda, optimum yük dağılımı için çekim işleminin 3 kollu çektirmeyle yapılmasını öneririz.

\"\"

Çenelerin destek yüzeyinin çekilecek parçanın altına bütünüyle ve düz yerleşmesi gerekir.

İki kollu bir çektirme ancak 3 kollu model için yeterli boş alan bulunmaması halinde kullanılmalıdır.

Ürün portföyümüzü keşfedin

ürünlere